آیه‌ی رحمت: گفتارها و سروده‌هایی درباره مجاهد مصلح آیت‌الله سید محمود طالقانی

این کتاب، مجموعه‌ای از مقالات دربارۀ زندگی، آثار، فعالیت‌ها و اندیشه‌های آیت‌الله طالقانی و سروده‌هایی در سوگ و ستایش او به قلم نویسندگان مختلف است که سید جواد میرسلیمی آنها را گردآوری و به همراه ۱۲۰ عکس از طالقانی منتشر کرده است.

نویسنده: جمعی از نویسندگان
گردآورنده: سید جواد میرسلیمی
ناشر: انتشارات رامند
چاپ اول: 1384
تعداد صفحات: 399