ابوذر انقلاب: سیری در زندگی و مبارزات آیت‌الله سید محمود طالقانی

مرکز اسناد انقلاب اسلامی بر اساس طرح «تاریخ انقلاب اسلامی به زبان ساده» مجموعه کتاب‌هایی را با عنوان «دانستنی‌های انقلاب اسلامی برای جوانان» تهیه کرده است که کتاب حاضر نیز از این مجموعه است. نویسنده با نثری شیوا و داستانی، زندگی، زمانه، مبارزات سیاسی و روابط آیت‌الله طالقانی با گروه‌های سیاسی دیگر را در دوران انقلاب اسلامی ایران شرح می‌دهد. سپس در بخش‌های دیگر کتاب مهمترین دیدگاه‌ها و اندیشه‌های او را که مبنای فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی‌اش هم بودند، برای مخاطب توضیح می‌دهد. این بخش‌ها شامل مسئلۀ فلسطین، شورا، احیای نماز جمعه و تفسیر و تعلیم قرآن است. رابطۀ طالقانی و امام خمینی(ره)، طالقانی از دیدگاه بزرگان و مروری بر آثار و تألیفات او فصل‌های دیگر کتاب را تشکیل می‌دهند. این اثر با توصیفی از درگذشت طالقانی و وداع مردم با او در بهشت زهرا پایان می‌یابد.

نویسنده: سعیده سادات محتشمی‌پور
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی
چاپ اول: 1389
تعداد صفحات: 231