افق روشن، آینده امیدانگیز: در انتظار قائم به حق، قیام به عدل

این کتاب نخستین بار به مناسبت نیمه شعبان سال ۱۳۸۰ هجری قمری، مصادف با ۱۲ بهمن ۱۳۳۹ شمسی به کوشش مسجد هدایت تهران به چاپ رسید و پس از گذشت سال‌ها، در سال ۱۳۹۱ نشر فرهنگیار قم این اثر را به صورت مستقل تجدید چاپ کرد. موضوع کتاب تبیین اهمیت و ضرورت وجود حضرت ولی‌عصر (عج) و برقراری حکومت حق و عدل جهانی است. طالقانی ابتدا توضیح می‌دهد که نظر نهایی اسلام دربارۀ اجتماع و حکومت، توحید در پرستش است تا در نتیجۀ آن همۀ مردم جهان با هم در صلح زندگی کنند اما برای رسیدن به این وحدت، کاروان بشر باید تحولاتی را پشت سر بگذارد تا به تکامل برسد. او با اشاره به اینکه بذرهای حرکت به سمت این تکامل عقلی و انتظار ظهور دولت حق و عدل در فطرت بشر وجود دارد، تأکید می‌کند انتظار دولت عدل، از مبانی اعتقادی در مذهب شیعه است و تحقق این دولت هم تکامل فطرت است،هم تکامل دین و عقل و هم تکامل امامت و نظام اجتماعی. طالقانی در پایان این بحث روایات و احادیثی را دربارۀ ظهور ذکر می‌کند.

نویسنده: سید محمود طالقانی
ناشر: نشر فرهنگیار
چاپ اول: 1391
تعداد صفحات: 28