اندیشه‌های اجتماعی-سیاسی آیت‌الله سید محمد طالقانی

این کتاب -غیر از بخش نخست آن که زندگینامه آیت‌الله طالقانی است- مجموعه‌ای از مقالات، سخنرانی‌ و گفت‌وگوهای نویسنده دربارۀ طالقانی است که پیش از این، در نشریات مختلف منتشر شده‌اند. نویسنده در این مطالب، زندگی، فعالیت‌ها، آراء و اندیشه‌های او را برای خواننده شرح می‌دهد. در بخش پایانی کتاب با عنوان پیوست‌ها نیز مقاله و گفت‌وگوهایی در همین موضوعات از طاهره طالقانی، دختر آیت‌الله طالقانی و همسر محمد بسته‌نگار آمده است.

نویسنده: محمد بسته‌نگار
ناشر: انتشارات صمدیه
چاپ اول: 1395
تعداد صفحات: 515