انسانم آرزوست: درنگی در کارنامه و اندیشه‌نامه آیت‌الله سید محمود طالقانی

این کتاب چکیده‌ای است از اثر دیگر نویسنده با عنوان «پیک آفتاب» که ویراست دوم آن در سال ۱۳۹۳ در ۷۰۰ صفحه منتشر شده بود. با توجه به تفصیل آن کتاب و پاورقی‌های فراوانش، نویسنده چکیده‌ای از آن را با حذف مباحث اختلافی و کاستن از پاورقی‌ها، تهیه و با عنوان «انسانم آرزوست» منتشر کرده است. «پیک آفتاب» شامل سه بخش کارنامه، اندیشه‌نامه و کتابنامه بود که «انسانم آرزوست» خلاصه‌ای از دو بخش کارنامه و زندگینامه است.

نویسنده: محمد اسفندیاری
ناشر: شرکت سهامی انتشار
چاپ اول: 1395
تعداد صفحات: 246