با پیشگامان آزادی: زندگی‌نامه، اندیشه‌ها و مبارزات سید محمود طالقانی

گروه پژوهش‌های تاریخی شرکت انتشارات قلم، مجموعه کتاب‌های «با پیشگامان آزادی» را با هدف آشنایی نسل جوان با زندگی شخصیت‌های مبارز و آزادی‌خواه تاریخ معاصر ایران منتشر کرده است. کتاب حاضر از این مجموعه، به آیت‌الله طالقانی اختصاص دارد. کتاب با گاهشمار و زندگینامه او آغاز می‌شود و در ادامه در بخش‌هایی با عنوان «خاطرات»، «از نگاه… در نگاه…» و «داستان‌ها»، آیت‌الله طالقانی از دید خانواده، دوستان و شخصیت‌های سیاسی دیگر توصیف شده است. گزیده ای از سخنان و آثار او و نقش قرآن در زندگی و تفکرش پایان‌بخش این کتاب است.

نویسنده: گروه پژوهش‌های تاریخی شرکت انتشارات قلم
گردآورنده: انتشارات قلم
چاپ اول: 1382
تعداد صفحات: 99