این کتاب حاصل سفر حج آیت‌الله طالقانی در تابستان سال ۱۳۳۱ است. او در این سفر یادداشت‌هایی می‌نویسد که یک سال بعد به صورت کتاب منتشر می‌شود. کتاب با شرح ماجرای ساخته شدن خانه خدا با استناد به آیات قرآن کریم، آغاز شده و در ادامه پس از توضیحاتی دربارۀ آداب حج، سفرنامه حج آیت‌الله طالقانی آمده است. آیت‌الله طالقانی در شرح سفر خود، به فراخور رویدادها گاهی به حوادث تاریخ اسلام نیز می‌پردازد و در مواردی فلسفۀ اعمال حج را توضیح می‌دهد. این کتاب را انتشارات مشعر نیز در سال ۱۳۸۱ با عنوان «به سوی خدا می‌رویم» منتشر کرده است.

نویسنده: سید محمود طالقانی
ناشر: مسجد هدایت تهران
چاپ اول: 1332
تعداد صفحات: 168
منوی دسته‌های خود را در هدرساز -> موبایل -> منوی اصلی موبایل -> نمایش/مخفی -> انتخاب منو، تنظیم کنید
اولین منوی خود را اینجا ایجاد کنید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
فروشگاه