تنبیه الامه و تنزیه المله، یا حکومت از نظر اسلام

کتاب تنبیه الامه و تنزیله المله نوشتۀ آیت‌الله نائینی است که در سال ۱۳۲۷ قمری (۱۲۸۸ شمسی) نوشته شده است. آیت‌الله طالقانی در سال ۱۳۳۴ ضمن تجدید چاپ این کتاب مقدمه‌ای برای آن می‌نویسد و نگاه اسلام به حکومتداری و نهضت مشروطه را به اختصار شرح می‌دهد. همچنین پانویس‌هایی بر متن کتاب می‌افزاید که هم فهم کتاب را که زبانی کهنه و فنی دارد، برای مخاطب امروزی آسان می‌کند و هم عملاً شرح و تفسیری بر این اثر ارزشمند ارائه می‌دهد.

نویسنده: محمد حسین نائینی، به ضمیمه مقدمه، پاصفحه و توضیحات از سید محمود طالقانی
ناشر: شرکت سهامی انتشار
چاپ اول: 1334
تعداد صفحات: 176