طالقانی و دگرگونی تاریخ: پژوهشی در اسناد و اندیشه‌ها

نویسنده این کتاب سید محمدحسین میرابوالقاسمی، پیش از این در کتاب دو جلدی «طالقانی؛ فریادی در سکوت»، شرح زندگی، وقایع تاریخ زمانه آیت‌الله طالقانی و اندیشه‌های او را به تفصیل آورده است اما به اذعان خودش در ادامه مطالعاتش به اسناد و گزارش‌هایی در مرکز اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، مرکز اسناد کتابخانه ملی، دفتر آیت‌الله طالقانی و نشریات و کتاب‌های دیگر دست یافته که به دلیل اهمیت و ارزش آنها تصمیم می‌گیرد این مطالب را در کتاب حاضر منتشر کند. این کتاب از هفت فصل تشکیل شده است که نویسنده در پایان فصل‌های اول تا ششم مجموعه اسناد مرتبط با موضوعات هر بخش را هم آورده است. فصل اول؛ مروری بر زندگی آیت‌الله طالقانی است. فصل دوم؛ مبارزات سیاسی او در زمان حاکمیت رژیم پهلوی را با تمرکز بر دوران محکومیت و زندانش شرح می‌دهد. فصل سوم با عنوان «نگاهی به بعد جهانی آیت‌الله طالقانی» به بررسی فعالیت‌های او در حمایت از فلسطین، رفع اختلافات بین مسلمانان و نیز اندیشه‌های اقتصادی‌اش می‌پردازد. فصل چهارم با عنوان «طالقانی و دگرگونی تاریخ» بر زندگی او در روزهای پایانی رژیم پهلوی و وقایع منجر به پیروزی انقلاب اسلامی که نقطه عطف مهمی در تاریخ ایران است، تمرکز دارد. فصل پنجم؛ شرح فعالیت‌های طالقانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و توضیحی دربارۀ اسناد به دست آمده از دفتر آیت‌الله طلقانی است. فصل ششم؛ پیشنهادات او را در دوران تشکیل نظام جمهوری اسلامی بررسی می‌کند و فصل هفتم طالقانی از نگاه یاران و پژوهشگران دیگر است.

نویسنده: سید محمدحسین میرابوالقاسمی
ناشر: انتشارات قلم
چاپ اول: 1389
تعداد صفحات: 669