مجموعه آثار(۲) آیت‌الله سید محمود طالقانی

این کتاب جلد دوم از مجموعه آثار آیت‌الله طالقانی است که به مناسبت یکصدمین سال تولدش از سوی کنگره بزرگداشت او منتشر شده است. کتاب دربرگیرندۀ سایر مقالات و سخنرانی‌هایی است که در جلد نخست این مجموعه نیامده بود. از جمله گفتارهای رادیویی طالقانی در سال ۱۳۲۵، مجموعه سخنرانی‌های آذر و دی ۱۳۵۷ در مسجد هدایت با عنوان «تبیین رسالت برای قیام به قسط» و مقالات دیگر در موضوع ظهور حضرت مهدی، مسئولیت انسان نسبت به خود، فطرت و… همچنین متن خطبه‌های نمازجمعه او در میان مطالب کتاب آورده شده است.

نویسنده: سید محمود طالقانی
گردآورنده: موسی فقیه حقانی
ناشر: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران و شهرداری تهران (معاونت امور اجتماعی و فرهنگی)
چاپ اول: 1389
تعداد صفحات: 629