این کتاب جلد دوم از مجموعه آثار آیت‌الله طالقانی است که به مناسبت یکصدمین سال تولدش از سوی کنگره بزرگداشت او منتشر شده است. کتاب دربرگیرندۀ سایر مقالات و سخنرانی‌هایی است که در جلد نخست این مجموعه نیامده بود. از جمله گفتارهای رادیویی طالقانی در سال ۱۳۲۵، مجموعه سخنرانی‌های آذر و دی ۱۳۵۷ در مسجد هدایت با عنوان «تبیین رسالت برای قیام به قسط» و مقالات دیگر در موضوع ظهور حضرت مهدی، مسئولیت انسان نسبت به خود، فطرت و… همچنین متن خطبه‌های نمازجمعه او در میان مطالب کتاب آورده شده است.

نویسنده: سید محمود طالقانی
گردآورنده: موسی فقیه حقانی
ناشر: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران و شهرداری تهران (معاونت امور اجتماعی و فرهنگی)
چاپ اول: 1389
تعداد صفحات: 629
منوی دسته‌های خود را در هدرساز -> موبایل -> منوی اصلی موبایل -> نمایش/مخفی -> انتخاب منو، تنظیم کنید
اولین منوی خود را اینجا ایجاد کنید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
فروشگاه