مهدویت و آینده بشر

این کتاب مجموعه‌ای از چهار سخنرانی و یک مقاله از آیت‌الله طالقانی با موضوع ظهور حضرت مهدی(عج) و برقراری حکومت عدل جهانی در پی آن است. مقالۀ نخست با عنوان «در انتظار ظهور» نخستین بار در مجلۀ مجموعۀ حکمت در شماره اسفند ۱۳۳۷ به چاپ رسیده است و نوشتار دوم با عنوان «افق روشن؛ آینده امیدانگیز، در انتظار قائم به حق، قیام به عدل» نخستین بار در سال ۱۳۳۹ توسط انتشارات مسجد هدایت به صورت کتاب منتشر شده است. بخش سوم کتاب با عنوان «آینده بشریت از نظر مکتب ما» متن سخنرانی آیت‌الله طالقانی به مناسبت نیمۀ شعبان است که در سال ۱۳۴۳ در زندان قصر ایراد شده است. لازم به ذکر است این مطلب توسط ناشران دیگر از جمله نشر فقیه، نشر سیدجمال و انتشارات دانشگاه فردوسی هم در قالب کتاب‌ به چاپ رسیده است. بخش آخر با عنوان «مهدویت و آینده بشر» متن سخنرانی آیت‌الله طالقانی به مناسبت نیمۀ شعبان است که سال ۱۳۵۸ از رادیو پخش شده بود.

نویسنده: سید محمود طالقانی
گردآورنده: ناشر
ناشر: بنیاد فرهنگی آیت‌الله طالقانی با همکاری انتشارات قلم
چاپ اول: 1360
تعداد صفحات: 112