هدایت قرآن، فلسفه شورش‌های شیعه

این کتاب شامل دو مقاله است. مقاله اول با عنوان «هدایت قرآن» در واقع متن یکی از سخنرانی‌های آیت‌الله طالقانی در انجمن ماهانه دینی در سال ۱۳۴۱ است که نخستین بار، با عنوان «قرآن و روش هدایتی آن» در کتاب گفتار ماه، سال سوم، آذر ۱۳۴۱ منتشر شده است و طالقانی در آن به تشریح جایگاهی که قرآن باید در زندگی مسلمانان داشته باشد، پرداخته و بر نقش هدایتی این کتاب تأکید کرده است. مقاله دوم با عنوان «فلسفه شورش‌های شیعه» را محمدرضا حکیمی متفکر شیعه، در سال ۱۳۴۰ نوشته و در آن تشیع را مذهبی انقلابی معرفی کرده است.

نویسنده: سید محمود طالقانی و محمدرضا حکیمی
ناشر: نشر سید جمال
تعداد صفحات: 76