پرتوی از قرآن؛ جلد اول

کتاب‌های «پرتوی از قرآن» از مهمترین آثار آیت‌الله طالقانی است. او راه رهایی مسلمانان از تفرقه و نیز راه رستگاری انسان را در ناملایمات و گمراهی‌های عصر مدرن بازگشت به قرآن کریم می‌دانست. بنابراین پس از سال‌ها تفسیر شفاهی قرآن بر منبر و در جلسات مختلف، از سال ۱۳۴۱ تصمیم گرفت یک مجموعه تفسیر را به رشته تحریر درآورده و منتشر کند. او نگارش این اثر را حتی در دورانی که زندانی بود نیز ادامه داد و آخرین بخش تفسیر موجود را در سال ۱۳۵۴ به چاپ سپرد. پس از آن به دلیل فعالیت‌هایش در راه پیروزی انقلاب اسلامی و حضور در شورای انقلاب، مجالی برای تکمیل آن نیافت. این مجموعه ۶ جلدی «پرتوی از قرآن» نام گرفت که شامل تفسیر جزء‌های اول تا چهارم قرآن کریم و تفسیر جزء سی‌ام است. مولف علاوه بر ترجمه، توضیح کلمات به کار رفته در هر آیه و تفسیر آن، برخی توضیحات تکمیلی و گاه یافته‌های علمی مرتبط با موضوع را هم در پانوشت‌ها افزوده است.

 اثر حاضر، جلد اول از مجموعه «پرتوی از قرآن» است که تفسیر جزء اول قرآن کریم (سوره حمد و آیات ۱ تا ۱۴۳ سوره بقره) را در برمی‌گیرد. این کتاب به همت شرکت سهامی انتشار در سال ۱۳۹۸ در قالب جلد دوم مجموعه آثار آیت‌الله طالقانی به چاپ رسیده است.

نویسنده: سید محمود طالقانی
ناشر: شرکت سهامی انتشار
چاپ اول: 1342
تعداد صفحات: 512