پرتوی از قرآن؛ جلد چهارم

کتاب‌های «پرتوی از قرآن» از مهمترین آثار آیت‌الله طالقانی است. او راه رهایی مسلمانان از تفرقه و نیز راه رستگاری انسان را در ناملایمات و گمراهی‌های عصر مدرن بازگشت به قرآن کریم می‌دانست. بنابراین پس از سال‌ها تفسیر شفاهی قرآن بر منبر و در جلسات مختلف، از سال ۱۳۴۱ تصمیم گرفت یک مجموعه تفسیر را به رشته تحریر درآورده و منتشر کند. او نگارش این اثر را حتی در دورانی که زندانی بود نیز ادامه داد و آخرین بخش تفسیر موجود را در سال ۱۳۵۴ به چاپ سپرد. پس از آن به دلیل فعالیت‌هایش در راه پیروزی انقلاب اسلامی و حضور در شورای انقلاب، مجالی برای تکمیل آن نیافت. این مجموعه ۶ جلدی «پرتوی از قرآن» نام گرفت که شامل تفسیر جزء‌های اول تا چهارم قرآن کریم و تفسیر جزء سی‌ام است. مولف علاوه بر ترجمه، توضیح کلمات به کار رفته در هر آیه و تفسیر آن، برخی توضیحات تکمیلی و گاه یافته‌های علمی مرتبط با موضوع را هم در پانوشت‌ها افزوده است.

اثر حاضر، جلد چهارم این مجموعه است که تفسیر آیات ۱۲۱ تا پایان سوره آل عمران و آیات ۱ تا ۲۴ سوره نساء  را در برمی‌گیرد. تفسیر این بخش نخستین بار در فاصله سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴ نگارش یافته  است اما لازم به ذکر است که آیت الله طالقانی ۲۲ آیه اول سوره نسا را یک بار در سال ۱۳۵۴ تفسیر کرده بود که به دلیل زندانی شدن ناتمام ماند. در فاصله سال‌های ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷ در اوین، مجددا تفسیر این آیات را نوشته و قرار بود هنگام انتشار این دو قسمت با هم تلفیق و موارد تکراری حذف شوند، اما مولف پیش از ویرایش و انتشار این بخش فوت کرد، بنابراین ناشر هر دو تفسیر را در جلد چهارم به صورت جداگانه آورده است. 

کتاب نخستین بار در سال ۱۳۵۸ منتشر شده است و در سال ۱۳۹۸ شرکت سهامی انتشار در قالب جلد پنجم از مجموعه آثار آیت‌الله طالقانی دوباره آن را به چاپ رسانده است.

نویسنده: سید محمود طالقانی
ناشر: شرکت سهامی انتشار
چاپ اول: 1358
تعداد صفحات: 407