گفتارها، در زمینۀ دین، اجتماع، اخلاق، فلسفه، تربیت

این کتاب شامل سلسله مقالاتی است که آیت‌الله طالقانی به درخواست ادارۀ تبلیغات برای رادیو ارسال کرده و از ۱۹ بهمن ۱۳۲۵ تا ۴ تیر ۱۳۲۶ در این رسانه پخش شده بود. پس از پایان برنامه‌های رادیویی، آیت‌الله طالقانی متن آنها را در قالب این کتاب منتشر کرد. طالقانی در مقدمه کتاب تأکید می‌کند این مقالات به صورت خطابه اما بر اساس منطق صحیح و اصول تعلیمات دینی نگارش یافته‌اند. او در این خطابه‌ها با رویکردی اجتماعی، آموزه‌های دینی را شرح داده و به مسائل اجتماعی زمانۀ خود توجه داشته است.

نویسنده: سید محمود طالقانی
تعداد صفحات: 136