یاران امام به روایت اسناد ساواک: آیت‌الله سید محمود طالقانی ؛ جلد سوم؛ مالک اشتر دوران

این کتاب جلد بیست‌و نهم از مجموعه «یاران امام به روایت اسناد ساواک» است. در این کتاب‌ها مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، سندهای به جا مانده از ساواک درباره شخصیت‌های انقلابی را جمع‌آوری و منتشر کرده است. سه جلد از این مجموعه به آیت‌الله طالقانی اختصاص یافته که کتاب حاضر جلد سوم آن است. در هر کتاب اسناد به ترتیب تاریخ چیده شده‌اند و خواننده می‌تواند علاوه بر مشاهده تصویر سند، متن پیاده شده آن را نیز بخواند. همچنین در پاورقی‌ها توضیحاتی درباره اماکن، اشخاص و وقایع آمده است. جلد سوم با شرح فعالیت‌ها، آثار و اندیشه‌های آیت‌الله طالقانی در دهه پنجاه شمسی آغاز می‌شود و در ادامه، در برگیرنده اسناد ساواک از تاریخ ۹/۱/۱۳۴۹ تا ۱۴/۱۰/۱۳۵۷ درباره ایشان است. عکس‌هایی از او نیز در بخش پایانی کتاب با عنوان ضمایم آمده است.

نویسنده: مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات
ناشر: مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات
چاپ اول: 1382
تعداد صفحات: 670