تفسیر سورۀ قدر

معرفی: آیت‌الله طالقانی در این نشریه با روایت ماجرای نازل شدن قرآن بر پیامبر اسلام، به تفسیر سورۀ قدر پرداخته است.
تاریخ ایجاد اثر: 1326
منبع مورد استفاده: سالنامۀ نور دانش 1326 (نشریۀ سالیانۀ انجمن تبلیغات اسلامی)، صفحه 458 تا 460.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.