معرفی: آیت‌الله طالقانی از روزهای ابتدایی تأسیس انجمن اسلامی دانشجویان ارتباط نزدیکی با این تشکل داشت. او از سال ۱۳۲۶ تا سال 1328 با هدف تفسیر قرآن برای دانشجویان جلساتی برگزار کرد و بعد از آن نیز از این دست جلسات برای آنها تشکیل داد. متن موجود اقتباسی از محتوای جلسۀ دوازدهم تا شانزدهم این سلسله سخنرانی است که در شماره‌های مسلسل 180، 181 تا 184 نشریۀ آیین اسلام در همان ایام به چاپ رسیده است. طالقانی در این چهار جلسه که همچنان تفسیر سورۀ بقره است، دربارۀ داستان آفرینش آدم و حوا صحبت می‌کند. طالقانی در جلسات دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم داستان آفرینش را بنا به روایت قرآن تعریف و در جلسۀ هفدهم از این داستان نتیجه‌‌گیری می‌کند و این موضوع را زمینۀ ادامۀ بحث خود در جلسات بعدی دربارۀ تاریخ انبیا می‌نماید. لازم به یادآوری است که هفته‌نامه آیین اسلام به مدیریت مسئولی نصرت‌الله نوریانی از مهم‌ترین نشریات مذهبی-سیاسی دوره پهلوی دوم محسوب می‌شود که در حد فاصل سال‌های ۱۳۲۳ تا ۱۳۳۴ منتشر می‌شد. همچنین چهار شمارۀ این نشریه نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1358 انتشار یافت. از آیت‌الله طالقانی مقالات و گزارش سخنرانی‌های متعددی در دوره اول انتشار این نشریه دیده می‌شود.
تاریخ ایجاد اثر: 8، 15، 22، 29 آبان و 6 آذر ۱۳۲۶
منبع مورد استفاده: آیین اسلام، سال چهارم، شمارۀ 25، شمارۀ مسلسل 180، جمعه 8 آبان 1326 برابر با 16 ذیحجه 1366، ص 4. آیین اسلام، سال چهارم، شمارۀ 26، شمارۀ مسلسل 181، جمعه 15 آبان 1326 برابر با 23 ذیحجه 1366، ص 4. آیین اسلام، سال چهارم، شمارۀ 27، شمارۀ مسلسل 182، جمعه 22 آبان 1326 برابر با 30 ذیحجه 1366، ص 4. آیین اسلام، سال چهارم، شمارۀ 28، شمارۀ مسلسل 183، {جمعه 29 آبان 1326 برابر با 7 محرم 1367} ص 4. آیین اسلام، سال چهارم، {شمارۀ 29}، شمارۀ مسلسل 184، {6 آذر 1326 برابر با 14 محرم 1367} ص 4.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

منوی دسته‌های خود را در هدرساز -> موبایل -> منوی اصلی موبایل -> نمایش/مخفی -> انتخاب منو، تنظیم کنید
اولین منوی خود را اینجا ایجاد کنید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
فروشگاه