کلیدواژه‌ها: ابتذال

نقد آیت‌الله طالقانی بر فرهنگ استعماری