کلیدواژه‌ها: احمد صدر حاج سید جوادی

سخنرانی دوم آیت الله طالقانی در میدان آزادی سنندج