کلیدواژه‌ها: احمد مفتی‌زاده

سخنرانی دوم آیت الله طالقانی در میدان آزادی سنندج