کلیدواژه‌ها: اختلاف طبقاتی

دعوت مردم به مشارکت در طرح شهرداری تهران برای پاکسازی معابر شهری
پرتوی از قرآن، جلد چهارم؛ تفسیر سورۀ آل عمران، آیات ۱۳۰ تا ۱۳۶
درس‌های قرآنی؛ قبله، عامل رهایی بشر