کلیدواژه‌ها: ارتش فدای ملت

حمایت از کادرهای ارتش در روزهای پیش از پیروزی انقلاب