کلیدواژه‌ها: استضعاف

درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۸)