کلیدواژه‌ها: اعیاد ملل جهان

درس‌های قرآنی؛ حج، نفی عبودیت‌ها