کلیدواژه‌ها: افراط گرایی

پیام رادیویی طالقانی در واکنش به دستگیری فرزندان
تقدیر از حمایت مردم بعد از دستگیری فرزندان