کلیدواژه‌ها: اقامه نماز

مجموعه سخنرانی‌های «تبیین رسالت برای قیام به قسط»
سلسله جلسات تفسیر قرآن برای انجمن اسلامی دانشجویان (۴ آذر تا ۱۲ اسفند ۱۳۲۸)؛ تفسیر سورۀ بقره، جلسۀ چهل‌وچهارم الی آخر: انسان، اجتماع و دین