کلیدواژه‌ها: امام خمینی

سخنرانی در مراسم بازگشایی دانشگاه‌ تهران
خطبه‌های طالقانی در نماز جمعه پنجم
دربارۀ خلع سلاح مجاهدین خلق
خطبه‌های طالقانی در نماز جمعه چهارم
خطبه‌های طالقانی در نماز جمعه سوم
خطبه‌های طالقانی در نماز جمعه اول
درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۴)
حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود
تأکید طالقانی به اهمیت اندیشیدن دربارۀ مسئلۀ فلسطین
پیام رادیویی طالقانی در واکنش به دستگیری فرزندان
سخنرانی مدرسۀ فیضیه
نظر آیت‌الله طالقانی دربارۀ حجاب اجباری