کلیدواژه‌ها: انجمن شهری

سخنرانی دوم آیت الله طالقانی در میدان آزادی سنندج