کلیدواژه‌ها: انحصار

درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۱۱)
حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود