کلیدواژه‌ها: انسان خودخواه

سخنرانی شب قدر ۲۱ رمضان ۱۳۵۸