کلیدواژه‌ها: انضباط سربازی

حمایت از کادرهای ارتش در روزهای پیش از پیروزی انقلاب