کلیدواژه‌ها: انقلاب سفید

زندانی شدن آیت‌الله طالقانی در دهۀ چهل