کلیدواژه‌ها: اولین شورا

سخنرانی دوم آیت الله طالقانی در میدان آزادی سنندج