کلیدواژه‌ها: بافت

آیت‌الله طالقانی در تبعیدگاه زابل و بافت