کلیدواژه‌ها: بصر

تفسیر سوره بقره آیات ۵ تا ۷ در نشریه دانش‌آموز