کلیدواژه‌ها: بنیاد فرهنگی آیت‌الله طالقانی

ضیافت افطار آیت‌الله طالقانی برای اعضای دولت موقت
اولین سخنرانی پس از آزادی از زندان