کلیدواژه‌ها: بنی‌اسرائیل

خطبه‌های طالقانی در نماز جمعه چهارم
تأکید طالقانی به اهمیت اندیشیدن دربارۀ مسئلۀ فلسطین
پرتوی از قرآن، جلد دوم؛ تفسیر سورۀ بقره، آیات ۱۴۴ تا ۱۵۰
از نظر قرآن