کلیدواژه‌ها: تبعید

آیت‌الله طالقانی در تبعیدگاه زابل و بافت