کلیدواژه‌ها: تبعیض

حمایت از کادرهای ارتش در روزهای پیش از پیروزی انقلاب
درس‌های قرآنی؛ تفسیر سورۀ حمد