کلیدواژه‌ها: تحصن

سخنرانی در مراسم بازگشایی دانشگاه‌ تهران
هشدار به مردم درباره افزایش اختلاف و تفرقه‌ها
هشدار طالقانی به رژیم شاه در واکنش به سرکوب مردم