کلیدواژه‌ها: تدفین آیت الله طالقانی

تدفین پیکر آیت‌الله طالقانی در بهشت زهرا