کلیدواژه‌ها: تشکیل شورا

توصیه به تشکیل شورا در تلگراف به آیت‌الله آل‌شبیر