کلیدواژه‌ها: تشییع

تأکید بر مشروع بودن دفاع از خود در برابر تهدیدات