کلیدواژه‌ها: تعصب

پیام آیت‌الله طالقانی به مردم نقده
پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۱۳۹ تا ۱۴۱