کلیدواژه‌ها: تقیه

نظر آیت‌الله طالقانی دربارۀ انقلاب و حکومت اسلامی
پرتوی از قرآن، جلد سوم؛ تفسیر سورۀ آل‌عمران آیات ۲۱ تا ۳۲