کلیدواژه‌ها: تلگراف

توصیه به تشکیل شورا در تلگراف به آیت‌الله آل‌شبیر
تلگرام به شورای انقلاب الجزایر دربارۀ امام موسی صدر