کلیدواژه‌ها: توماس کارلایل

درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۵)
درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۴)
پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۲۳ و ۲۴