کلیدواژه‌ها: جایگاه سوخت

هشدار درباره آزار رساندن به مردم عادی و مسیحیان