کلیدواژه‌ها: جمهوریت

سخنرانی دوم آیت الله طالقانی در میدان آزادی سنندج